Bullseye’r Bala

Noson Darts Clwb Rygbi’r Bala.

12:00, 18 Mai 2024

£12

Ymunwch â ni am noson o ddartiau i godi arian i Glwb Rygbi’r Bala! Dim ond 128 o leoedd sydd ar gael a bydd yn cael ei chware ar fformat ‘knockout’. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau fydd y 1af o Fai. Drysau ar agor am 1:30, cofrestru 2-3,darts yn dechrau 3.30-4.Bydd bar a bwyd ar gael. Diolch am gefnogi Clwb Rygbi’r Bala!
Gwobrau:
1af: £700
2il: £350
Rownd cyn-derfynol: £200
Mwyaf o 180s: £100
Merch orau: £50
Gwisg orau: £50
Checkout uchaf: £100
Tocynnau:
Opsiwn 1: Entry i’r gystadleuaeth darts £12. (Yn bwriadu aros i’r 32 olaf os ddim yn mynd drwadd)
Opsiwn 2: Entry i’r gystadleuaeth darts £12 (Ddim yn bwriadu aros i’r 32 olaf os ddim yn mynd drwadd)