Merch y Bala (Daughter of Bala) – Stori Betsi Cadwaladr

Drama yn olrhain hanes y nyrs o’r Bala, Betsi Cadwaladr. Cynhyrchiad gan Gwmni Theatr Her Story.

19:30, 9 Gorffennaf 2024

Cwmni Theatr Her Story yn cyflwyno:

Daughter of Bala: The story of Betsi Cadwaladr

Wedi ei seilio ar hunangofiant y nyrs o’r Bala, Elizabeth Davis

Sioe newydd gan Adele Cordner

Mae cwmni theatr newydd wedi ei leoli yn Ne Cymru yn dod a’u cyhyrchiad o ‘Daughter of Bala’ (Merch y Bala) – stori syfrdannol y nyrs a’r arwres ar faes y gad, Betsi Cadwaladar – i lwyfan ei thref genedigol.

Mae’r cynhyrchiad gafaelgar hwn yn addo  taflu goleuni ar fywyd rhyfeddol Betsi Cadwaladr, ac ar sut y gwnaeth ei dewrder a’i gwytnwch adael eu hôl ar hanes.

Mae rhan Betsi’n cael ei chwarae gan actores o Gasnewydd, Clare Drewett. Meddai Clare: 

“Roedd Betsi’n ferch y Bala i’r carn. Roedd hi mor arbennig o falch o’i threftadaeth ac fe gadwodd Y Bala a Cymru’n agos at ei chalon, ble bynnag oedd ei hanturiaethau’n ei dennu. Mae wir wedi bod yn fraint i ddod i adnabod cymeriad y ddynes anhygoel hon a’i stori arbennig. 

Tocynnau ar gael YMA