Ie Ie Ie

Cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru. Mae Ie Ie Ie yn addasiad Cymraeg o Yes Yes Yes; sioe fyw arobryn gan y gwneuthurwyr theatr o Aoteaora/Seland Newydd, Karin McCracken ac Eleanor Bishop.

19:30, 7 Mawrth 2024

£6£10

Cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru

Ie Ie Ie

Mae dau berson ifanc yn ffansio’i gilydd. Mae ‘na ddau arall sy’n ffansio’i gilydd ‘fyd. 

Mae’r ddau bar yn dilyn llwybrau eithaf tebyg wrth i’w perthynas ddatblygu. 

Tan i brofiad un fynd i gyfeiriad hollol wahanol.

Mae Ie Ie Ie yn addasiad Cymraeg o Yes Yes Yes; sioe fyw arobryn gan y gwneuthurwyr theatr o Aoteaora/Seland Newydd, Karin McCracken ac Eleanor Bishop. Gyda Juliette Manon yn cyfarwyddo, mae’r sioe yn cynnwys cyfweliadau gonest gyda phobl ifanc Cymru, perfformiad unigol bachog, a chyfle i’r gynulleidfa gyfrannu. Dyma ddarn o theatr pwysig am brofiadau bywyd go iawn pobl ifanc heddiw sy’n codi cwestiynau hanfodol am berthnasau iach, chwant a chaniatâd.

Mewn cydweithrediad ag Aurora Nova

Comisiynwyd Yes Yes Yes yn wreiddiol gan Auckland Live

 

Canllaw oed 14+

Yn cynnwys iaith gref, themau aeddfed a thrafodaethau am rhyw, ymosodiadau rhywiol a thrais.