The Fabelmans (12A)

Ffilm lled-hunangofiannol Steven Spielberg, wedi’i lleoli yn Arizona.

19:30, 7 Ebrill 2023

£6£8

Cyfarwyddwyd gan Steven Spielberg
Yn serennu Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogan, Gabriel LaBelle, Julia Butters, David Lynch

Portread personol o blentyndod Americanaidd gan Steven Spielberg. Tra’n tyfu i fyny yn Arizona wedi’r Ail Ryfel Byd, mae’r Sammy Fabelman ifanc yn dyheu am gael dod yn grëwr ffilmiau ar ôl gwylio The Greates Show on Earth yn y sinema. Wrth iddo gyrraedd ei arddegau, mae’n darganfod cyfrinach deuluol ddinistriol sy’n ei gyfareddu i archwilio pŵer ffilmiau, a sut mae ffilmiaun’ gallu datgelu’r gwir.

Daw perfformiad ardderchog gan Gabriel LaBelle yng nghymeriad Sammy ifanc, a Michelle Williams a Paul Dano’n chwarae ei rieni – a’r berthynas rhyngddynt yn dechrau dirywio o’i gwmpas.

Tystysgrif:

12A

Hyd

Tua 151 munud

+5-10 munud o hysbysebion a hysbysluniau

Cyngor o ran cynnwys:

Bygythiad cymhedrol am ychydig, camddefnydd cyffuriau, iaith gref ar adegau, hiliaeth