Tosh (PG) 29/06/22

19:30, 29 Mehefin 2022

£5£6.50

Ffilm ddogfen newydd sbon sy’n dilyn taith tîm Abertawe o waelod y bedwaredd adran i frig yr adran gyntaf o dan John Toshack.