Covid-19

Annwyl Gyfeillion,

Ar hyn o bryd, bydd holl ddigwyddiadau’r theatr yn cael eu gohirio oherwydd y feirws.

Os ydych wedi prynu tocyn ar gyfer unrhyw ran o’n Agoriad Swyddogol ddiwedd Ebrill, gofynwn yn garedig iawn i chi ddal gafael arnynt ar hyn o bryd wrth i ni drefnu dyddiad newydd. Os nad yw’r dyddiad hwnnw’n gyfleus i chi, gallwn drefnu ad-daliad.

Cadwch yn saff,
Gwirfoddolwyr Theatr Derek Williams