Llogi

Mae modd llogi gwahanol rannau o’r theatr ar gyfer eich digwyddiad

Mae modd llogi gwahanol rannau o Theatr Derek Williams ar gyfer eich digwyddiad.

Gallwn gynnig:

  • Theatr lawn a llwyfan – cynulleidfa o 320 (120 o seddi ar oleddf a dau gant o seti ar y llawr)
  • Theatr ‘blwch du’ – cynulleidfa o 120 ar seddi ar oleddf
  • Defnydd o ffreutur yr ysgol
  • Neuadd ddawns

Am ragor o wybodaeth ac i drafod prisiau, cysylltwch â Branwen Haf ar post@theatrderekwilliams.cymru.